Die ver is,is nabij

Wij leven van de wind

Geef kostbaar licht

Het lied van schijn en wezen

Het land dat ooit vol eerbied zong