stille nacht 

stille nacht heilige nacht  
davids zoon lang verwacht  
die miljoenen eens zaligen zal  
wordt geboren in bethlehems stal  
hij, der schepselen heer 
hij, der schepselen heer  

hulploos kind heilig kind  
dat zo trouw zondaars mint  
ook voor mij hebt ge u rijkdom ontzegd  
wordt ge op stro en in doeken gelegd  
leer me u danken daarvoor  

stille nacht heilige nacht  
vreed' en heil wordt gebracht  
aan een wereld verloren in schuld  
gods belofte wordt heerlijk vervuld  
amen gode zij eer  

Johannes Yserinkhuysen (1858-1935) 
Vrij naar Joseph Mohr (1792-1848) 

kyrie eleison  

de wereld is vol feest geschal  
maar gij ligt in een arme stal  
uw oordeel is alreeds geveld  
uw kruis staat ginds al opgesteld  

de hele wereld baadt in licht  
maar U wacht nu reeds het gericht  
uw eenzaamheid went niemand af 
vlakbij u kribbe gaapt het graf  

kyrie eleison  
christi eleison  
kyrie eleison  

de wereld is vol luid gezang  
maar u wacht dood en ondergang  
gij moet wel slapen angstvervuld  
onder ‘t gewicht van onze schuld  

als ge ons tot uw vreugde noodt  
aan gene zijde van de dood  
zal zonder bitterheid en pijn  
ons hart vrij voor het loflied zijn  

kyrie eleison  
christe eleison  
kyrie eleison  

Jochen Klepper (1903 - 1942) 
Vertaling Ad den Besten, geb 1923  

Waar de hemel open is  

Gods eigen zoon in majesteit  
Ligt hier in een krib en schreit  
Een mensenkind van vlees en bloed  
Die eeuwig god is, eeuwig goed  

Het eeuwig licht staat aan ‘t begin  
Neemt de hele wereld in  
Al is de nacht ook nog zo dicht  
Het maakt ons kinderen van het licht  

Hij god uit god van eeuwigheid  
Die een mens wordt in de tijd  
Hij voert ons uit de duisternis  
Naar waar de hemel open is 

Hoe arm daalt hij op aarde neer  
Is uit liefde heer  
En maakt ons in het hemelrijk  
Aan engelen in het licht gelijk  

Hij god uit god van eeuwigheid  
Die een mens wordt in de tijd  
Hij voert ons uit de duisternis  
Naar waar de hemel open is  

Dat alles heeft de heer gedaan  
Zo is hij met ons begaan 
Breng hem dank in eeuwigheid  

Martin Luther (1483-1546) 
Vertaling J.W. schulte Nordholt, geb. 1920 

Ere zij God 

Van het vroeglicht van de dageraad  
Tot waar de zon weer ondergaat 
Zingt elk de koning Christus eer  
Hij die het hele leven hoedt  
Die ook de kleinste vogel voedt  
Ligt hier in het stro 

Ere zij God Ere zij God  
Ere zij god in de hoge  

De wijze koningen van ver  
Zij volgden de verheven ster  
Zij zijn van licht tot licht gegaan  
Het hemels lam stond wit en licht  
In ’t zuiver water opgericht  
Met onze schuld heeft hij gestaan  

Ere zij God Ere zij God  Ere zij god in de hoge  
Ere zij God Ere zij God  Ere zij god in de hoge 

Caelius Sedulius (+/_450) 
Vertaling J.W. Schulte Nordholt, geb 1920